افتتاح دفتر نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی دراستان خوزستان


مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی خبر داد : اختصاص 2000 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه صنایع دریایی


معرفی صندوق

صندوق توسعه صنايع دريايی ، یک شرکت تخصصی دولتی نسل یک و وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران است.

صندوق با هدف تحقق توسعه ی پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تأسیس شده و ...

 

توضیحات بیشتر


هفته دولت گرامی باد