انتخاب معاون فني و برنامه ریزی صندوق توسعه صنايع دريايي در هيات مديره انجمن مهندسي دريايي

جناب آقای مهندس بهمن حروفي ابراهيمي ، معاون فني و برنامه ریزی صندوق توسعه صنايع دريايي با راي

جناب آقای مهندس بهمن حروفي ابراهيمي ، معاون فني و برنامه ریزی صندوق توسعه صنايع دريايي با راي اعضاي حقيقي وحقوقي انجمن مهندسي دريايي به عنوان عضو هيات مديره اين انجمن انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنایع دريايي ،در جريان برگزاري مجمع عمومي انجمن مهندسي دريايي، آقايان
بهمن حروفي ابراهيمي
حسين ابراهيم زاد فاضل
مهدي اعتصام
محمد جواد كتابداري
علي شريفي
محمد سعيد سيف
محمد راعي
بعنوان اعضا ي اصلي واقايان سعيد مظاهري ومحمد امين فيض چكاب  بعنوان عضو علي البدل واقاي محمد ساعد محمود ي بعنوان بازرس  وپيمان مسعودزاده بعنوان بازرس علي البدل اين انجمن انتخاب شدند.
بنا بر اين گزارش آقاي دكتر نوبختي عليرغم كسب ۵۶% آرا به دليل اينكه در دو دوره قبل عضو هيئت مديره بوده  و مي بايست براي اين دوره حداقل سه چهارم آرا راي دهندگان را كسب نمايند به عضويت هيئت مديره راه نيافت.
مدير عامل وكاركنان صندوق توسعه صنايع دريايي اين حسن انتخاب را به اقاي مهندس حروفي تبريك وتهنيت عرض نموده و برايشان از درگاه ايزد متعال طلب بهترين‌ها را دارند.
Pin It

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.