بازدید دریادار امیر رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از غرفه صندوق توسعه دریایی در نمایشگاه پیشرانه های دریایی

بازدید دریادار امیر رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از غرفه صندوق توسعه دریایی در نمایشگاه

بازدید دریادار امیر رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از غرفه صندوق توسعه دریایی در نمایشگاه پیشرانه های دریایی

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.