بازدید دكتر تركان مشاور رئيس جمهور و دبير شورا عالی هماهنگی مناطق ازاد و دكتر صالحی مشاور وزير و رئيس سازمان شيلات ايران از غرفه صندوق توسعه صنايع دريايی

در این بازدید مهندس ترکان با ابراز رضایت از نحوه همکاری صندوق صنایع دریایی گفت فرآیند توسعه منطقه

مشاور رئيس جمهور و دبير شورا عالي هماهنگی مناطق ازاد بیان کرد:
نقش مهم صندوق صنایع دریایی درتوسعه سواحل مکران

دكتر تركان مشاور رئيس جمهور و دبير شورا عالي هماهنگي مناطق ازاد و دكتر صالحي مشاور وزير و رئيس سازمان شيلات ايران از غرفه صندوق توسعه صنايع دريايي در نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري وتوسعه پايدار در سواحل مكران بازديد كردند .
در اين بازديد مهندس عبدالمجيد رضواني مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي ضمن معرفي صندوق و شرح عملكرد آن گفت : صندوق توسعه صنايع دريايي امكان پرداخت تسهيلات به فعالان اين حوزه را در اين منطقه دارد .
در این بازدید مهندس ترکان با ابراز رضایت از نحوه همکاری صندوق صنایع دریایی گفت فرآیند توسعه منطقه مُکران متكي بر استعدادهاي مادّي و معنوي مردم است و این رويكرد رهاوردهای ویژه‌ای ازجمله محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال و به فعلیت رساندن استعدادهای بومی را در پی خواهد داشت.
دكتر تركان مشاور رئيس جمهور و دبير شورا عالي هماهنگي مناطق ازاد افزود : دولت پس از طي دوراني سخت مي خواهد براي پيشبرد رونق اقتصادي، براي تأمين منابع جديد توسعه‌اي، براي بهبود معيشت مردم، براي كاهش نگراني از آينده زمينه‌ها و فرصت‌هاي جديد در توسعه به‌وجودآورد و پروژه توسعه‌ي سواحل مكران از همين دست است؛ پروژه‌اي كه فصل مشترك برنامه‌ي توسعه‌ي پايدار و اقتصاد مقاومتي است و در این زمینه صندوق صنایع دریایی می تواند فعالانه وارد عمل شود.

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.