ساماندهی کسب و کارهای خرد و کوچک بازار محور در حوزه صنایع دریایی با رویکرد تقویت اقتصاد محلی و توانمند سازی جوامع محلی با همکاری صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کار آفرینی امید

 • 1-معرفی طرح:

به منظور حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال زایی در حوزه صنایع دریایی و حمایت از افراد توانمند، کارآفرین و نوآوران صنایع دریایی در ایجاد کسب و کارهای بازار محور ارزش آفرین با رویکرد توسعه فعالیت در قالب پشتیبان ها، خوشه ها و زنجیره های ارزش، و به منظور تقویت اقتصاد محلی و منطقه ای تفاهم نامه ای بین صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسیده بر اساس این تفاهم نامه:

اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط معرفی شده از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی ، به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت راه اندازی کسب و کار جدید و حمایت از توسعه کسب و کارهای بازار محور فعلی در مناطق ساحلی ، نوسازی و بازسازی شناورها و همچنین اجرای طرحهای کار آفرینی دانش بنیان در حوزه دریایی و خدمات مرتبط با آن به شرح ذیل است :

 1. ارائه تسهیلات به کشتی های صیادی جهت خرید ابزار آلات صیادی
 2. ارائه تسهیلات به کشتی های خدماتی
 3. حمایت از توسعه و پایداری مشاغل کارگاههای ساخت ، تعمیر و تجهیزات دریایی
 4. تامین تسهیلات جهت تعمیر کشتی ها و قایق ها به منظور توسعه و پایداری مشاغل موجود
 5. حمایت از مشاغل ایجادی حاصل از طرحهای فن آورانه و دانش بنیان
 6. ارائه تسهیلات جهت ایجاد مراکز ارائه خدمات دریایی
 7. ارائه تسهیلات خود اشتغالی در حوزه صنایع دریایی
 • 2- ویژگی های طرح:

این تسهیلات تا سقف 2،000،000،000 ریال و به صورت قرض الحسنه می باشد و با 4% کارمزد اعطا میگردد.

واجدین شرایط برای دریافت تسهیلات از هر کدام از طرح های ذکر شده در بالا میبایست در مرحله اول مدارک مورد نیاز صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید را تکمیل نماید.

 • مدارک مورد نیاز:

فرم ها و مدارک مورد نیاز صندوق توسعه صنایع دریایی عبارتند از:

 1. تکمیل سه برگ فرم داخلی صندوق توسعه صنایع دریایی(که به پیوست می باشد)
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی
 3. پیش فاکتور یا پیش قرارداد
 4. مجوز های لازمه

فرم های مربوط به صندوق توسعه صنایع دریایی هم از طریق این سایت قابل دسترسی است و هم از طریق نماینده صندوق توسعه صنایع دریایی در استان در دسترس است است.

مدارک مورد نیاز صندوق کارآفرینی امید باید مستقیماً از صندوق مذکور دریافت و پس از تکمیل به صندوق کارآفرینی امید منطقه تحویل گردد. ضمناً متقاضی باید قبل از درخواست تسهیلات از نداشتن اقساط معوقه و چک برگشتی مطمئن گردد.

بدیهی است تکمیل فرم و تحویل مدارک هیچ تعهدی مبنی بر اعطای تسهیلات ایجاد نمی نماید. و متقاضی باید شرایط هر دو صندوق را احراز نماید تا درخواست مورد بررسی قرار گیرد.