تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی به ۶۱ درصد متقاضیان رسید

طی نیمه اول امسال ۶۱ درصد تقاضا‌ها برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی به تصویب شبکه بانکی

طی نیمه اول امسال ۶۱ درصد تقاضا‌ها برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی به تصویب شبکه بانکی رسید.

طی نیمه اول امسال ۷۷ مورد تقاضای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه صنایع دریایی به ارزش ۱۲۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت. ۵۳ مورد از این تقاضا‌ها به کارآفرینی اختصاص داشت و ۲۰ مورد از تسهیلات نیز برای ساخت شناور تقاضا شده بود. همچنین سه تقاضا به تعمیرات شناور و یک مورد نیز بابت تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته بود.

پس از بررسی این تقاضاها، ۶۲ درخواست به ارزش ۷۷ هزار و ۶۹ میلیارد تومان به تایید صندوق توسعه صنایع دریایی رسید. از این تعداد، ۴۳ مورد به موضوع کارآفرینی، ۱۳ مورد به ساخت شناور، پنج مورد به تعمیرات شناور و یک مورد هم به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

در نهایت ۴۷ تقاضا به ارزش ۱۷ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به تصویب سیستم بانکی رسید. از این تعداد، ۴۳ مورد به کارآفرینی، دو مورد به تجهیزات و زیرساخت و دو مورد به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

سیستم بانکی در حالی با پرداخت تسهیلات به تجهیزات و زیرساخت موافقت کرده که طی شش ماهه امسال درخواستی برای تخصیص این تسهیلات صورت نگرفته است. در عین حال، برای دریافت سرمایه در گردش نیز دو مورد مصوبه بانک صادر شده که برای دریافت این تسهیلات فقط یک مورد تقاضا صورت گرفته بود

 

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.