تعامل با دانشگاه‏ها در آینه نمایشگاه دستاوردهای دانش و فناوری در حوزه صنایع دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی ایران در راستای توسعه و تقویت تعامل صنعت با دانشگاه‏ها با حضور فعال در

صندوق توسعه صنایع دریایی ایران در راستای توسعه و تقویت تعامل صنعت با دانشگاه‏ها با حضور فعال در نمایشگاه «دستاوردهای دانش و فناوری ۹۰سال خدمت در عرصه علم و فناوری» دانشگاه علم و صنعت تهران که به مناسبت نودمین سال تاسیس آن دانشگاه مورخ ۲۴ الی ۲۷ آذر ۱۳۹۸ برگزار گردید با محور قرار دادن ضرورت‏ها و ابعاد مقوله تعامل صنعت با دانشگاه‏ها، اهمیت موضوع و ضرورت‏های توجه به حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه‏ها با صنایع کشور بویژه صنایع دریایی را برای بازدید کنندگان از نمایشگاه اعم از اساتید، دانشجویان، صاحبان و دست اندرکاران حلقه‏های گوناگون صنایع دریایی تبیین نمود.

     حضور تشکلهای دانشگاهی، سازمانها و نهادهای صنعتی و بویژه شرکتهای دانش‏بنیان و صنعتگران حوزه صنایع دریایی بستر مناسب معرفی صنایع دریایی کشور توسط مسئولان ذیربط صندوق توسعه صنایع دریایی را فراهم نموده ضمن آنکه از نقطه نظرات اساتید، دانشجویان و شرکتهای دانش‏بنیان نیز استفاده گردید.

سلسله نمایشگاه‏های فوق توسط گروه کاری کادمان در دانشگاه علم و صنعت پیگیری می‏گردد و هدف اصلی این گروه دریافت نیازمندی‏های صنعت و ارائه راه حل‎های علمی و فناورانه برای رفع مشکل می‏باشد که تجربیات قبلی ایشان و شرکتهای علمی فعال در این حوزه هر ساله در نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار گرفته و زمینه تبادل اطلاعات فراهم می‏گردد.

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.