تلاش صندوق توسعه صنایع دریایی برای اشاعه فرهنگ کتاب خوانی پرسنل

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی با توجه به اهمیت آموزش و همچنین جایگاه کتاب و

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی با توجه به اهمیت آموزش و همچنین جایگاه کتاب و فرهنگ کتاب خوانی مدتی است با اهتمام مدیر عامل این صندوق گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است.

 در همین راستا مهندس رضوانی طی مصاحبه‏ ای مطالبی بشرح زیر را مطرح نمودند.

مدیر عامل صندوق عنوان نمود: ارتقای دانش و معلومات نیروی انسانی از مهمترین فاکتورهای موفقیت هر مجموعه ‏ای می ‏باشد و از بدو ورود به صندوق این امر همواره جزء دغدغه‏ های فکری این مدیریت بوده و طی سال گذشته با دعوت از اساتید مختلفی همچون دکتر مولوی، دکتر معظمی گودرزی، دکتر بستان، دکتر طباطبایی، دکتر رحمانی، استاد پویان و اساتید دیگر به مجموعه در قالب کلاس‏های فشرده و یا دوره‏ های مدت دار در زمینه‏ های مختلف نسبت به آموزش پرسنل اقدام گردیده است.

مهندس رضوانی افزود: در گام بعدی نیز به منظور مشارکت بیشتر پرسنل، کتابهای مختلفی در بین ایشان توزیع و مقرر گردید در جلسات همگانی هفتگی پرسنل ضمن تشریح کتاب‏ها برداشت شخصی خویش از این کتابها را برای سایرین عنوان نمایند که با این کار ضمن ترویج فرهنگ کتاب‏خوانی، معلومات افراد نیز به اشتراک گذاشته می‏شود.

مهندس رضوانی همچنین افزود: این صندوق قصد دارد این حرکت را بصورت پویا ادامه داده و امید است با تداوم این حرکت ضمن ارتقاء دانش افراد، شاهد بهره‏ وری بیشتر آنها در انجام وظایف محوله باشیم.

تصاویر کلاسهای اساتید

ارائه همکاران

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.