جلسه مشترک صندوق صنایع دریایی و “برنامه عمرانی سازمان ملل متحد” UNDP

بمنظور تعیین حوزه های فعالیت مشترک و ایجاد زمینه های همکاری های بیشتر جلسه ای در تاریخ 22/12/95

بمنظور تعیین حوزه های فعالیت مشترک و ایجاد زمینه های همکاری های بیشتر جلسه ای در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ با حضور نمایندگان صندوق صنایع دریایی ایران و نماینده (UNDP) در تهران برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان صندوق آقای دکتر آیت و مهندس حروفی  فعالیتهای پیشنهادی صندوق که شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازار دریایی، گردشگری دریایی در جزایر قشم و کیش، بانکرینگ میعانات نفتی و گازی کشور و همچنین مزارع صنعتی پرورش ماهی در دریا می گردید را ارائه نمودند و به بحث و گفتگو در این زمینه پرداختند.

آقای مهندس سلیمانی نماینده UNDP  ضمن استقبال از برنامه پیشنهادی صندوق اعلام نمودند که:

هر برنامه ای که UNDP در سطح جهانی عمل می کند می بایست منطبق بر یکی از اصول ۱۷ گانه “توسعه پایدار” (Sustainable Development) باشد که خوشبختانه چندین اصل وجود دارد که می تواند فعالیتهای پیشنهادی صندوق را هم پوشانی کند.

سپس آقای سلیمانی  پیشنهاد همکاری مشترک در حوزه های مسایل زیست محیطی دریایی و ایجاد کسب و کار صنایع دریایی ارائه نمودند و مقرر گردید این پیشنهاد رسماً جهت تصمیم گیری های بعدی به صندوق صنایع دریایی ارسال گردد.

لازم به یادآوری است که جلسه مقدماتی آشنایی این دو موسسه با حضور مدیران ارشد در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۵  برگزار گردیده بود.

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.