صندوق توسعه صنایع دریایی و سازمان شیلات تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری بین صندوق توسعه صنایع دریایی و سازمان شیلات ایران در همایش بین المللی توسعه مکران

تفاهم نامه همکاری بین صندوق توسعه صنایع دریایی و سازمان شیلات ایران در همایش بین المللی توسعه مکران در چابهار به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی ، براساس این تفاهم نامه که مهندس عبدالمجید رضوانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی و دکتر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران امضا کردند ، همکاری و مشارکت در زمینه توسعه ناوگان و صنایع شیلاتی با در نظر گرفتن کلیه ظرفیت ها و امکانات طرفین و بهره برداری حداکثر از توانمندی ها با تاکید بر تسهیل ارتباط سازمان شیلات ایران و صندوق توسعه صنایع دریایی کشور و رعایت ضوابط و مقررات دوطرف موضوع این تفاهم نامه همکاری مورد تاکید قرار گرفت.
براساس این گزارش ، معرفی متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق از سوی سازمان شیلات ایران، تهیه بسته های سرمایه گذاری، در ناوگان و صنایع شیلاتی، برنامه ریزی افزایش بهره وری ناوگان صیادی، تدوین نوسازی ناوگان و تسهیل بهره گیری از توان صنایع بین المللی در کشور، برگزاری جلسات مشترک با سرمایه گذاران بین المللی و تجمیع نیازمندی های ناوگان و صنایع شیلاتی با استفاده از تسهیلات صندوق به ویژه از طریق تشکیل تعاونی های صیادی، تامین نیاز و برنامه ریزی برای توسعه صادرات محصولات دریایی و … از زمینه های همکاری این یادداشت تفاهم است.
معاونت صید و بنادر ماهیگیری از طرف سازمان شیلات ایران ماموریت اجرایی کردن این یادداشت تفاهم همکاری را بین سازمان و صندوق برعهده دارد.

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.