فراخوان دعوت به همکاری

صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای قرارگیری در مسیر دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع  در خصوص ارائه

صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای قرارگیری در مسیر دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع  در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان و کم کردن مراجعات حضوری و همچنین تغییر روند گردش فیزیکی پرونده های درون سازمانی به الکترونیکی ازشرکت های توانمند در زمینه فرایند سازی  و اتوماسیون اداری دعوت به همکاری می نماید .

لذا شرکت های مذکوربا توجه به دانلود فایل شرح نیازمندیهای انجام پروژه سیستم جامع و RFP تهیه شده  به شرح پیوست ۱و۲ ضمن ارائه رزومه شرکت وپیشنهاد قیمت نسبت به تعیین وقت جهت جلسه حضوری با کارشناسان صندوق در مورد چگونگی انجام پروژه اقدام فرمایند.بدیهی است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات نسبت به دعوت به همکاری اقدامات لازم صورت پذیرد.

جهت راهنمایی بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۵۲۸۸۷۲ داخلی ۱۱۵ تماس حاصل نمایید.

حداکثر زمان ارسال پیشنهاد قیمت و تعیین وقت جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ می باشد.

 

دانلود فایل شرح نیازمندی های انجام پروژه سیستم جامع

دانلود پیوست یک 

دانلود پیوست دو

 

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.