فراخوان دعوت به همکاری

بخاطر استقبال صورت گرفته مهلت ارسال مدارک تا ساعت ۱۵  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تمدید شد.  صندوق

بخاطر استقبال صورت گرفته مهلت ارسال مدارک تا ساعت ۱۵  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تمدید شد. 

صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای قرارگیری در مسیر دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع  در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان و کم کردن مراجعات حضوری و همچنین تغییر روند گردش فیزیکی پرونده های درون سازمانی به الکترونیکی و یکپارچه کردن سیستم های موجود و ایجاد زیر سیستم های جدید و هوش سازمانی، ازشرکت های توانمند دراین زمینه دعوت به همکاری می نماید.

 متقاضیان محترم فرم ارزیابی کیفی مشاوران را از لینک زیر دانلود نموده و پس از تکمیل به دبیرخانه ارسال نمایند.

 دانلود فایل استعلام ارزیابی کیفی مشاوران(Word)

دانلود فایل استعلام ارزیابی کیفی مشاوران(Pdf)

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.