مهندس رضوانی عنوان نمود: صندوق توسعه صنایع دریایی مولود دولت یازدهم است.

مدیرعامل این صندوق با توجه به عملیاتی شدن صندوق در دوره دولت یازدهم گفت:  اگر چه از سال

مدیرعامل این صندوق با توجه به عملیاتی شدن صندوق در دوره دولت یازدهم گفت:

 اگر چه از سال ۱۳۸۹ صندوق تشکیل شد ولی عمده منابع آن با توجه به اهمیت و مزایای صنایع دریایی در دولت تدبیر و امید، تأمین و فعالیت صندوق رسماٌ عملیاتی شد و از سال ۹۳ ارائه تسهیلات آغاز گردید.

مهندس رضوانی بیان داشت: این صندوق را می توان مولود دولت یازدهم دانست که از سال ۹۳ بصورت جدی بحث حمایت از صنایع دریایی و علی الخصوص کشتی سازی که از صنایع مادر و اشتغال زا می باشد را شـروع نمـوده و در طول این سه سال سیـر صعودی خیـلی خوبی را طی نموده است.

ایشان همچنین افزود: در سال ۹۳ تعداد ۱۴ مورد تسهیلات مالی به صاحبان صنایع به ارزش ۷۴ میلیارد ریال پرداخت شده که این میزان در سال ۱۳۹۵ با رشد بیش از ۳۳۴۰% به ۴۳ مورد به ارزش بیش از ۲۴۷۰ میلیارد ریال رسیده و این رشد سی و سه برابری عملکرد، در سایه حمایتهای این دولت محقق شده است.

مهندس رضوانی در ادامه گفت:  این صندوق گذشتن از مرز ۳۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری را هدف گذاری نموده است.

 

ثبت دیدگاه