صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنایع دریایی در بخش‎های ساخت شناور، تعمیرات، تجهیزات دریایی و زیرساخت‎های صنایع مذکور، اقدام به پرداخت یارانه به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی کشور در این حوزه‎ها می‎نماید. قابل ذکر است که مورد مصرف و هزینه کرد تسهیلات تامین شده از سیستم بانکی، می‎بایست در حوزه صنایع دریایی بوده باشد.  میزان یارانه اعطایی به تسهیلات اخذ شده تا 15% و به سود تسهیلات مصوب تعلق می‎گیرد.

شرایط و مشخصات مربوط به تسهیلات پرداخت یارانه:

  • تسهیلات اخذ و هزینه شده در راستای حوزه صنایع دریایی باشد
  • تسهیلات اخذ شده در داخل کشور هزینه شده باشد
  • حداقل 60 درصد هزینه‎کرد بابت تولیدات ساخت داخل بوده باشد
  • احراز منبع تخصیص تسهیلات از منابع مستقیم و داخلی بانک باشد