پیام تشکر مهندس رضوانی از مهندس نعمت زاده

پیام تشکر مهندس رضوانی از مهندس نعمت زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق صنایع دریایی از زحمات

پیام تشکر مهندس رضوانی از مهندس نعمت زاده

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق صنایع دریایی از زحمات مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارت تشکر کرد و گفت: برای همکاری های مفید و موثر مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارتشان از ایشان سپاسگزاری و قدردانی کرده و بر خود می بالیم که این افتخار را داشته و در طول این مسیر ایشان را همراهی نموده ایم.

به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مهندس رضوانی گفت: کسی که سال ها در سنگر صنعت پیروزمندانه خدمت کرده و منشا برکات بوده، امروز باید این سنگر را به دست نیروی توانمند و تازه نفس دیگری بسپارد.

ایشان مهندس نعمت زاده را یکی از نعمات واقعی کشور خواند و اظهار داشت: مهندس نعمت زاده همیشه برای کشورمان یک نعمت واقعی بوده و تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان همواره زبانزد خاص و عام بوده است.

وی همچنین برای دکتر شریعتمداری در مسئولیت خطیر خود اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: با توجه به مجاهدتهای شبانه روزی مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارت، دکتر شریعتمداری کار دشواری در ادامه این وظیفه خطیر خواهد داشت و برای ایشان از صمیم قلب موفقیت و سربلندی آرزومندیم.

 

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.