کتاب توسعه صنعت کشتی سازی

دانلود جلد اول کتاب توسعه صنعت کشتی سازی - قسمت اول (فصل ۱ و ۲) دانلود جلد اول

صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای یکی از وظایف ذاتی خود که انجام مطالعات توسعه‏ ای و آگاهی بخشی تخصصی می‏ باشد ، انتشار سری کتاب‏های «توسعه صنعت کشتی‏ سازی» را در دستور کار دارد و در نظر است تا توسعه صنعت کشتی‏ سازی، که تنها بخشی از صنایع بزرگ دریایی محسوب می‏ شود از زوایای مختلف از جمله علوم راهبردی، اقتصادی، فنی و اجتماعی بررسی شود.

در مرحله اول، این کتاب‏ها در سه جلد منتشر شده و تلاش ‏شده است تا با مطالعه روند و الگوی توسعه صنعت کشتی‌سازی و بررسی نقش ذی‌نفعان مختلف در کشورهای منتخب، این پدیده مورد مداقه قرار گرفته و درس آموخته‏ هایی برای کشور گردآوری شود.

در سه جلد اول کتاب، الگوی توسعه صنایع کشتی‏ سازی در نه کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. ولی از آن‌جایی که مطالعه الگوی توسعه صنایع کشتی‏ سازی، بدون توجه به الگوهای توسعه صنعتی نمی‏ تواند فهم یک‌پارچه و درستی را از مدل اجرا شده در هر کشوری به‌دست بدهد، بنابراین ابتدا روند و الگوی توسعه کل صنایع آن کشورها مورد مطالعه قرار گرفت. جلد اول کتاب سه کشور پیشروی این صنعت یعنی چین، کره‌جنوبی و ژاپن را مورد بررسی قرار می‏ دهد، جلد دوم کشورهای نوظهور در این عرصه شامل برزیل، ترکیه، سنگاپور، فیلیپین، ویتنام و هند را مطالعه می‏ نماید و جلد سوم آن درس آموخته‏ هایی که از مطالعه این نه کشور به‌دست آمده و می‏ تواند برای ایران استفاده شود را ارائه می‏ نماید.

One thought on “کتاب توسعه صنعت کشتی سازی

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.