کسب سه عنوان منطقه ای و ملی توسط كنترل و بازرسی شناورهای هرمزگان

مدیر كل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در دو بخش رعایت چارچوب

مدیر كل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در دو بخش رعایت چارچوب ها و استانداردهای مربوط به کنترل و بازرسی کشتی ها و همچنین تعداد شناورهای بازرسی شده، حوزه كنترل و بازرسی شناورهای استان هرمزگان حائز سه عنوان برتر منطقه ای و ملی شد.

به گزارش مارین نیوز، مدیر كل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه كنترل و بازرسی شناورهای استان هرمزگان در سال گذشته اظهار داشت: بر اساس تحلیل آماری اداره کل امور دریایی سازمان، این حوزه در سال ۹۸ با بازرسی  از ۵۹۷ کشتی کنوانسیونی و دو هزار و ۱۸۳ شناور غیر کنوانسیونی با مجموع دو هزار و ۸۷۰ مورد بازرسی، رتبه نخست را از حیث تعداد بازرسی های انجام شده در بین استان های ساحلی كشور به دست آورد.

اله مراد عفیفی پور افزود: همچنین بندر شهید رجایی با رعایت استانداردها و بهره گیری از الزامات سیستم نوین کنترل و بازرسی کشتی ها با شناسایی و بازرسی از کشتی های غیر استاندارد رتبه نخست این بخش را در بین دیگر بنادر كشور كسب نمود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه تفاهمنامه کنترل و بازرسی منطقه اقیانوس هند متشکل از ۱۶ کشور حوزه اقیانوس هند به امضا رسیده كه ایران نیز درآن عضویت دارد تصریح كرد: طبق اعلام مکتوب تفاهمنامه منطقه ایی کنترل و بازرسی اقیانوس هند،  بندر شهید رجایی همراه با بندرعسلویه رتبه مطلوب را در رعایت استانداردها و الزامات سیستم نوین کنترل و بازرسی کشتی ها و شناسایی و بازرسی کشتی های غیراستاندارد (NEW INSPECTION REGIM) در بین دیگر اعضا به خود اختصاص داد. 

گفتنی است، حوزه کنترل و بازرسی شناورها برابر با استاندارهای ملی و بین المللی و همچنین بر اساس كنوانسیونها و دستورالعمل های اجرایی مصوب، مسئولیت كنترل و انجام بازرسی های فنی و ایمنی (PORT/FLAG STATE CONTROL) ازکلیه شناورهای متردد به محدوده بنادر، جزایر و آبهای استحفاظی استان را عهده دار است. 

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.