اهداف صندوق توسعه صنایع دریایی 

» تحقق توسعه‌ی پایدار در بخش صنایع دریایی؛

» تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه‌ی زنجیره‌ی تأمین و همچنین حوزه‌ی خدمات؛

» تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده‌ی توسعه صنایع دریایی.

 

وظایف صندوق توسعه صنایع دریایی 

» برنامه‌ریزی به منظور توسعه‌ی صنایع دریایی؛

» تأمین مالی هدفدار پروژه‌های صنایع دریایی؛

» پرداخت تعرفه‌ی ترجیحی به سازندگان داخلی برنده‌ی مناقصه‌ی بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات؛

» مساعدت جهت تأمین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های مشمول و متقاضیان خرید شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع یا کارگاه‌های تعمیر و ساخت کشتی در کشور جهت ارائه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا سایر مراجع ذیربط؛

» مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه‌های ساخت کشتی و سایر سازه‌های دریایی که در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی بوده با رعایت قوانین و مقرارت مربوط؛

» تأمین منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضیان خرید کشتی از داخل به علت تأخیر در تکمیل و تحویل توسط سازنده‌ی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

» اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی سالانه‌ی مالکان ایرانی شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند (به استناد ماده‌ی 2 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی)؛

» اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی همان سال به مالکان شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه‌ی معتبر از مؤسسات رده‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشند و توسط کارخانه‌های داخلی سازنده کشتی تعمیر دوره‌ای می‌گردند (به استناد ماده‌ی 3 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی).