هــدف‌گذاری صندوق توسعه صنایع دریایی انجام طرح‌ها و پروژه ها با روش‌ها و فرایندهای درست و استاندارد است، بنابراین سازماندهی سازوکارهای لازم برای حمایت اصولی از صنایع دریایی، ارائه خدمات مورد نیاز صنایع دریایی با زمان و هزینه مناسب، مدیریت صحیح منابع و جذب منابع از داخل وخارج کشور به منظور توسعه پایدار صنایع دریایی از اهداف اساسی صندوق می باشد. این موضوع باعث می‌شود صندوق توسعه صنایع دریایی در یک افق کوتاه مدت به عنوان مرجع تخصصی در این صنعت مادر شناخته شود.

ازاین‏ رو چشم انداز صندوق توسعه صنایع دریایی در افق ۱۴۰۴ به این صورت ترسیم شده است:

صندوق توسعه صنایع دریایی مرجعی است تخصصی برای تبدیل ظرفیت های دریایی کشور به منافع ملی پایدار

رسالت صندوق توسعه صنایع دریایی

تسهیل‌گری در دستیابی به توسعه پایدار دریایی از طریق:

» کمک‌های اعتباری، فنی و نرم‌افزاری

» سرمایه‌گذاری

» انجام مطالعات توسعه‌ای