• گامهای موثر صندوق در راستای پیش برد حمایت از صنایع دریایی

  مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه صندوق، بر حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی تاکید کرد.

 • صدور ضمانت نامه بانکی تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال

  صدور ضمانت نامه از سوی این صندوق در راستای بهبود صنایع دریایی کشور و در نهایت ایجاد اشتغال مولد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید داخلی نامگذاری شده است صورت می گیرد.

 • جلسه مشترک صندوق صنایع دریایی و “برنامه عمرانی سازمان ملل متحد” UNDP

  بمنظور تعیین حوزه های فعالیت مشترک و ایجاد زمینه های همکاری های بیشتر جلسه ای در تاریخ 22/12/95 با حضور نمایندگان صندوق صنایع دریایی ایران و نماینده (UNDP) در تهران برگزار گردید.

 • ثبت دیدگاه

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.