• گامهای موثر صندوق در راستای پیش برد حمایت از صنایع دریایی

    مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه صندوق، بر حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی تاکید کرد.

  • صدور ضمانت نامه بانکی تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال

    صدور ضمانت نامه از سوی این صندوق در راستای بهبود صنایع دریایی کشور و در نهایت ایجاد اشتغال مولد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید داخلی نامگذاری شده است صورت می گیرد.

  • ثبت دیدگاه

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.