0
0

1- ارائه درخواست و مدارک متقاضی به صندوق و ثبت درخواست

2- بررسی مدارک، تکمیل نواقص ظرف مدت 2 هفته

3- بررسی طرح توجیهی، بازدید از یارد سازنده و امکانات شرکت، تأیید و تصویب طرح در صندوق و معرفی به بانک ظرف مدت یک ماه

4- بررسی، اعتبار سنجی، تصویب تسهیلات و عقد قرارداد در بانک عامل حداکثر تا دو ماه

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت