در راستای سیاست‏های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت ساخت شناور، طرح حمایت از ساخت شناورهای پشتیبانی و خدماتی به مورد اجرا گذاشته می‏شود. در این طرح صندوق توسعه صنایع دریایی بررسی اهلیت فنی متقاضیان و یاردها و نظارت در حین ساخت را بر عهده دارد و نسبت به معرفی ایشان به بانک عامل اقدام می‏نماید. تسهیلات فوق بصورت ریالی و از محل منابع بانک عامل کارسازی می‏شود.
متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضا و ارسال مدارک زیر به صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام نمایند. صندوق توسعه صنایع دریایی پس از بررسی مدارک ارسالی و تشخیص اهلیت فنی متقاضی و سازنده کشتی، نسبت به تایید موارد و معرفی ایشان به بانک عامل اقدام می‌نماید. بدیهی است مدارک تکمیلی مورد نیاز، توسط بانک عامل دریافت و متقاضیان موظفند ضمن ارائه مدارک تکمیلی و طرح توجیه فنی و اقتصادی مناسب به بانک، صلاحیت اعتباری خود را نزد بانک به اثبات رسانده و وثایق مورد درخواست را تامین نمایند، تا فرایند تصویب تسهیلات در بانک صورت پذیرد.
ناظرین صندوق توسعه صنایع دریایی و بانک عامل در مدت ساخت کشتی نظارت مستمر و مستقیم بر انجام طرح خواهند داشت و پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به تایید پیشرفت طرح توسط ناظرین مربوطه خواهد بود.


شاخص‎های مورد نیاز جهت بررسی اهلیت فنی متقاضی


۱- میزان درآمد و هزینه شناور
2- برنامه زمان‎بندی ساخت شناور
3- جدول جریان نقدینگی و پیش‎بینی نیاز مالی طرح
3- پیش‌فاکتور هزینه‌های ساخت شناور از کارخانه کشتی‌سازی (سازه+ ماشین‌آلات و تج
هیزات+ سیستم رانش+ ...)
4- فتوکپی برابر اصل مدارک هویتی متقاضی حقوقی
مصدق اساسنامه – تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت - آگهی روزنامه رسمی (تاسیس - آخرین مدیران – صاحبان امضاء – آخرین نشانی) - سوابق اخذ تسهیلات - سوابق مرتبط با کشتیرانی
5- تشریح بازارهای در دسترس مشتری برای شناورهای مورد نظر
۶- فرم امضاء شده رضايت‌نامه مشتري جهت مجوز ارسال اطلاعات و دريافت گزارش متقاضی از سامانه اعتبار‌سنجي


شرایط اولیه متقاضی و طرح

1- فعالیت‌های قابل قبول
فعالیت‌های قابل قبول عبارتند از ساخت و بهره‏برداری از شناورهای پشتیبانی و خدماتی (از جمله شناورهای حمل خدمه، پشتیبانی، کار در دریا، یدک کش و ...).
2- کارخانه‌های مورد تایید 
کارخانه‌های مورد تایید عبارتند از کارخانه‌هایی که از صندوق توسعه صنایع دریایی گواهی‌نامه صلاحیت فنی جهت ساخت شناور را دریافت نموده‌اند.
3- متقاضیان مجاز 
متقاضیان زیر مجاز به استفاده از تسهیلات ساخت شناور می‌باشند:
الف) تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت‌ شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
تبصره (۱) - پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره (۲) - پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع است.
تبصره (۳) - موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
ب) موسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
ج) استفاده مجدد از تسهیلات ساخت شناور منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.
4- سود، وجه التزام
الف) نرخ سود مورد‌انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ب) وجه التزام طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
5- سهم آورده متقاضی
سهم آورده متقاضی در هر طرح حداقل معادل بیست درصد (۲0%) کل هزینه‌های طرح که حداقل معادل بیست درصد (۲0%) از پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی خواهد بود.
تبصره - سهم آورده متقاضی نمی‌تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.