صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنعت دریایی کشور در بخش ساخت و تعمیر شناور، صنایع فراساحل و توسعه زیرساخت‌ها، اقدام به پرداخت 50% کارمزد  ضمانتنامه‌های بانکی ذیل برای فعالین در صنعت دریایی کشور می‌نماید.

 

 انواع ضمانتنامه‌های مورد تایید صندوق

  1. ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده
  2. ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
  3. ضمانتنامه پیش پرداخت
  4. ضمانتنامه حسن انجام خرید
  5. ضمانتنامه استرداد کسور وجه‌الضمان
  6. ضمانتنامه گمرکی
  7. ضمانتنامه تعهد پرداخت